Style Switcher

Predefined Colors

ASGER JORN –  maleren og tænkeren Den 21. marts afholder kunsthistoriker og forfatter Troels Andersen foredrag om Asker Jorn. På baggrund af sin store biografi om Jorn tegner Troels Andersen et rids af kunstnerens mange virkefelter inden for maleriet, forfatterskabet og ikke mindst som skaber af kunstsamlingen på Museum Jorn i Silkeborg. Foredraget er arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet, Varde/Ølgod.    Pris: JANUSmedlemmer: 60 kr.  Entré for øvrige: 75 kr. HUSK tilmelding til museet på mail@janusbygningen.dk eller tlf. 7529 9825