Style Switcher

Predefined Colors

JANUS

Navnet Janus

Janus var den romerske gud, som var beskytter af al begyndelse. Deraf også månedsbetegnelsen januar.

Han havde to ansigter, et som så frem og ét som så bagud. For museet Janus er dette et symbol på den kunstformidling, der foregår i huset. Her skues både tilbage og frem i tiden.

Al kunst bygger på tidligere kunst, og det er museets ønske at pege på forbindelsen mellem fortid, nutid og fremtid. 

Janushovederne er derfor også valgt som stedets logo, tegnet af husets arkitekt.

 

 

Historisk baggrund

Kunstlivet i Tistrup startede så småt tilbage i 1972.

En Kunstfestival i den daværende Ølgod kommune inddrog bl.a. nogle borgere fra Tistrup, og her besluttede man sig derefter for at stifte en kunstforening.

Snart opstod der en mulighed for at få faste udstillingslokaler i en tidligere staldbygning, og her voksede arbejdet støt og roligt gennem mange år under betegnelsen Galleri Ti og senere Kunstbygningen i Tistrup og Museet Tistrup Samlingen.

 

 

Bygningen

Den nuværende bygning er tegnet af arkitekt m.a.a. Søren Morns og blev indviet i 2000.

Her er i alt 830 m2, hvoraf 550 m2 er udstillings areal fordelt på en gallerigang og 4 store sale med ovenlys.

En læsesal rummer en omfattende samling af kunstlitteratur og benyttes til foredrag ol.

 

 

I husets foyer findes en lille café og en butik med bl.a. kunsthåndværk og delikatesser.

Bygningen udgør sammen med Hodde-Tistrup Hallen ét bygningskompleks, hvilket har medført et nært samarbejde.

Der trækkes ofte på stedets gode køkken, og der samarbejdes om større arrangementer.

 

Udstillinger mm.

I vid ustrækning fungerer JANUS som en kunsthal med skiftende udstillinger.

Udvalg fra museets samling vises desuden lejlighedsvis i skiftende ophængninger.

Dertil kommer de to selvstændige udstillinger:

Kunstnernes Sommerudstilling og Vestjyllandsudstillingen.

Dertil kommer flere forlagsaktiviteter: Kunstmagasinet JANUS og forlaget Hrymfaxe’s løbende udgivelser.

 

 

Kunsten og stationsbyen

Tistrup kan på flere punkter sammenlignes med f.eks. Vejen og Vrå, hvor lignende mindre bysamfund har fostret et blomstrende kunstliv.

”Kunstens by” kaldes Tistrup I den nylige udviklingsplan for området.

Herunder også ’kunst i byrummet’, hvor JANUS er en central medspiller.

Folk i Tistrup har taget kunsten til sig, og der arbejdes med kunstruter, filosofiske stier ol. i området.  

 

Foreningen og de mange frivillige

JANUS er en selvejende institution, der drives af Janusforeningen, som er en kombineret kunst- og museumsforening.

Herudover medvirker et stort antal frivillige til det løbende arbejde omkring udstillingspasning, ophængninger, forsendelser osv.  

Kunst-udlejning

Museet, der rummer mere end 3000 værker af samtidskunst, lejer som en del af formidlingen kunst ud til både private og offentlige virksomheder.

Formidling af kunstkøb/salg

Huset formidler også gerne salg af kunst, og vore fagkyndige eksperter kan medvirke som konsulenter ved udsmykninger ol.